Avmelding, produktkatalog og onlinebooking

Mange av våre dyktige utleiere ønsker en ytterligere digitalisering og effektivisering av rutiner og prosesser. Det har vært et sterkt ønske om at sluttkunden skal ha tilgang til utleiers webkatalog med priser, hentet direkte fra Onlet. I tillegg skal det være mulig å opprette bestillinger på web, samt at kunden kan avmelde maskiner og utstyr selv.

Med bakgrunn i dette har Intershare og tre av våre dyktige utleiere inngått en utviklingsavtale med oppstart nå i vår og lansering i løpet av siste halvår 2021. Hovedmålsetningen er å utnytte data som allerede finnes i Onlet, slik at man slipper å vedlikeholde samme data flere steder.

I hovedsak er det Onlets kundeportal og produktkatalog på web som skal videreutvikles. Eksisterende kunder skal kunne avmelde maskiner og utstyr via kundeportal og bestille leieordre via web. I standard Onlet-katalog skal veiledende priser vises, men i onlinebookingen blir det kundeinnlogging og visning av kundens egne rabatterte priser. Som en del av prosjektet skal det lages en «Min side» slik at kundene kan vedlikeholde egne kunde- og kontaktpersondata med tilhørende egenskaper og innstillinger.

Når modulene lanseres kan det velges mellom komplett løsning med ferdige websider eller som API-tjeneste for dem som ønsker å gjøre alt arbeidet på web selv.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA