Christie satser på Onlet

Christies visjon og mantra er at selskapet "skal tørre å satse". Det satses på folk, for å gi dem mulighetene for personlig utvikling. Det satses på spennende prosjekter som ikke er A4 og det satses innenfor nye geografiske områder. Målsetningen er å være den mest anerkjente bygg- og anleggsentreprenøren på Nordvestlandet og bli identifisert som en innovativ og prosjekt-styrt entreprenørbedrift med spisskompetanse på gjennomføring av komplekse bygg- og anleggsprosjekter. Nå satses det ytterligere ved å tegne Onlet aksessavtale med Intershare. Det moderne og effektive ressursstyringsprogrammet skal modernisere og effektivisere håndteringen av eget fellesverktøy og produksjonsutstyr til prosjektene, levert som en skytjeneste (SaaS)

Christie anerkjenner FNs bærekraftsmål og gjør sitt for å bidra i riktig retning på de områdene de anser mest aktuelle for dem. selskapet har som målsetning å være et bærekraftig entreprenørselskap ved å bidra til å løse våre felles miljø og samfunnsutfordringer. Dette ligger i ryggmargen, og de arbeider hver dag for å etterleve og bli endra bedre på dette. Christie har nå valgt å optimalisere og effektivisere håndteringen av selskapets internleieprodukter til de mange prosjektene ved å gå tungt inn i samarbeide med Onlet og Intershare.

Bedre oversikt, mindre svinn og forbedret utnyttelse av internleieproduktene vil bidra til bærekraftig håndtering også i denne delen av selskapet. Avtalen mellom Christie og Intershare bærer preg av at denne entreprenøren vil effektivisere maksimalt rundt internleievirksomheten gjennom digitalisering av prosessene gjennom Onlet. Så snart programmet er i produksjon, skal modulene Webkatalog og Webshop aktiveres.

Med denne avtalen utvides Onlet referanseoversikt med enda en offensiv entreprenør. Våre rutinerte kundekonsulenter ser frem til å bidra til at Onlet blir et nyttig verktøy også for Christie.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA