Onlet kredittsjekk-modul for Finexa kunder

Intershare og Finexa har samarbeidet i lengre tid ved at Finexa henter ut faktura og fakturajournal via API for våre felles kunder. Onlet produserer faktura som sendes direkte til kundene, mens Finexa bistår kundene med blant annet fakturaoppfølging, rådgivning og inkasso. I en krevende tid har våre felles kunder ekstra fokus på å sikre oppgjør for leieforhold, salgsprodukter og tjenester. For en mest mulig effektiv drift også på dette området, har det vært et sterkt ønske om visning av utestående saldo, gjennnomsnittlig betalingstid og åpne inkassosaker i utleie- og ordrebehandlingssystemet.

De ansatte i Finexa har gjennom mange år jobbet fokusert med å bidra til sunn økonomi og best mulig likviditet hos sine oppdragsgivere. Bred erfaring har gitt selskapet innsikt som kommer våre felles oppdragsgivere til nytte. Siden Finexa har satset sterkt på de samme utleierne som Intershare og Onlet allerede samarbeider med, var det naturlig å se på muligheten for effektiv datautveksling.

Det blir nå laget en modul/tjeneste i Onlet som innhenter nøkkelinformasjon fra Finexa, for visning i Onlet. Målsetningen er å gi utleierne bedre oversikt og mindre tap på fordringer.  «Kredittsjekk modul» som tjenesten skal hete, vil i kombinasjon med «Faktura/fakturajournal API for 3. partsleverandør», gi våre mange felles kunder en betydelig bedre oversikt og kontroll i ordrebehandlingen.

Kredittsjekk modulen planlegges for lansering i løpet av mars måned. Dersom du ønsker mer informasjon om de nevnte to modulene, ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon 380 90 000 eller via post@intershare.no.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA