Entreprenørselskapet Bjelland gikk for Onlet

Bjelland har idag signert aksessavtale med Intershare for leveranse av Onlet som selskapets fremtidige system for internleie.

Bjelland fokuserer på verdiskapning, engasjement, eierskap og gjennomføringskraft i prosjektene sine. Selskapet sier selv på sine hjemmesider at de på best mulig måte skal bidra til at neste generasjon ikke har mer begrensinger en nåværende generasjon. Med Onlet som internleiesystem vil selskapet ha de beste forutsetninger for å benytte eget utstyr både effektivt og bærekraftig i prosjektene. Ved oppstart inngår samspill med Visma Global og posisjonsdata fra GPS leverandør.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA