Geo Rental starter med Onlet

Geo Rental AS har idag signert Onlet aksessavtale for omgående innfasing og oppstart.

Geo Rental er en del av Anko konsernet. Foruten Geo Rental inngår Anko Maritime, Anlegg og Maskinsupport og Hoem & Aamodt Oppmåling i konsernet. På konsernnivå tilbys Ingeniørtjenester, Geomatikk, Industrimåling, 3D Laserskanning og Droner. På bakgrunn av referanser og tidligere erfaringer med Onlet blant nøkkelpersonale, valgte Geo Rental å starte med Onlet kort tid etter at selskapet ble etablert. Vi ønsker lykke til med satsningen og gleder oss til å jobbe med enda en spennende nisjeaktør med behov for en effektiv og lønnsom løsning for ressursstyring av objekter.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA