Onlet og ABAX er integrert

Onlet og Intershares løsninger skal være plattformuavhengige. Derfor var det helt naturlig å ferdigstille samspillet mellom Onlet og ABAX når Oslo Liftutleie og Aurstad Maskinutleige ønsket dette samspillet. Integrasjonen samspiller både for GPS montert utstyr og ABAX mini.

Onlet og Intershares løsninger skal være plattformuavhengige. Derfor var det helt naturlig å ferdigstille samspillet mellom Onlet og ABAX når Oslo Liftutleie og Aurstad Maskinutleige ønsket dette samspillet. Integrasjonen samspiller både for GPS montert utstyr og ABAX mini.

Integrasjonen baserer seg på Onlets GPS modul for samspill av timetellerverdier og posisjonsdata for visning i Onlets hovedbilder (GPS1). Intershare har mange års erfaring med samspill mellom ulike GPS leverandører og våre utleieløsninger for maskinutleiere og entreprenører. Helt tilbake i 2008 gjorde vi den første integrasjonen til utleiesystemet Winlet, siden er dette fulgt opp også i våre webbaserte utleiesystemer.

I tiden fremover vil våre teknikere jobbe videre med en trekvart automatisert løsning for fakturering av forbruk på betalingsfrie dager (GPS2). Utleiere bruker i dag mye tid på å fange opp dette manuelt, men med denne løsningen som forventes lansert i Q2, blir også dette veldig enkelt og effektivt å følge opp gjennom Onlet.

Etter GPS2 er det også planer om ytterligere effektiviseringer i samhandling med GPS, men dette må vi få komme tilbake til når vi har fått erfaringer fra det neste løpet.

Du kan lese mer om ABAX’ utstyrskontroll på denne linken

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA