Halve PLF benytter Intershare

Bransjeforeningen PLF skal være et kontaktledd mellom importører, selgere, utleiere og brukere av personløftere. Halvparten av foreningens nesten 60 medlemsbedrifter benytter utleiesystemene, Winlet og Silverstep, fra Intershare. De modulbaserte programmene kan tilpasses i omfang til alle bedriftsstørrelser og de aller fleste behov. Systemene kan integreres til de aller fleste økonomi-, faktoring- og GPS systemer som benyttes i Norge i dag. Dersom ditt firma trenger et bransjetilpasset og komplett utleiesystem, ta da kontakt med oss for ytterligere informasjon, demo av programmene, referanseliste, priser og betingelser.

NO ECONOMY WITHOUT EFFICIENCY!

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA