Løvaas Maskin har signert for Onlet

Løvaas Maskin AS er lokalisert i Blomsterdalen utenfor Bergen. Selskapet er den del av Løvaas Gruppen som også omfatter Løvaas Naturstein AS, Anleggsgartnermester Løvaas AS og Bergen Bioenergi AS. Tjenestene som tilbys er blant annet graving, veivedlikehold, trafikksikring, vintervedlikehold, vegetasjonsrydding og rådgivning.

Løvaas Maskin AS ble etablert i 1972 av Anleggsgartnermester Magne Løvås. I 1999 ble det naturlig å skille dette ut i et frittstående selskap. Løvaas maskin er i dag en robust maskin entreprenør som har stor kapasitet innen drift og vedlikehold på hele Vestlandet.

Med en betydelig maskinpark, et stort antall ansatte og en omsetning i stor vekst, var det nå tiden for å tegne avtale på markedets mest oversiktlige og effektive utleie- og internleiesystem. Med Onlet som utleiesystem vil de få full oversikt over tilgjengeligheten i etthvert tidsrom. Ved oppstart inngår Onlets moduler for internfakturering, service & vedlikehold, leveranse-/mottaksApp og samspill med Visma Business.

Onlet teamet takker for tillitten og ser frem til et spennende samarbeide med nok et selskap fra Vestland fylke.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA