Norsk Maskinutleie har tegnet Silverstep aksessavtale

Norsk Maskinutleie AS har leid ut lifter, utstyr og maskiner til små og mellomstore bedrifter siden etableringen i 2014. Selskapet er opptatt av høy kvalitet og god service, og leverer til konkurransedyktige priser i hele landet. Maskinparken består av nyere maskiner, med hovedfokus på lifter. Utover selve utleievirksomheten, gjennomfører Norsk Maskinutleie også lovpålagte personløfter kurs på norsk, engelsk og polsk språk. Etter flere år med betydelig omsetningsvekst, er selskapets ledelse nå klar for å effektivisere og optimalisere driften gjennom tilbud-, ordre- og utleiesystemet Silverstep. Allerede fra starten av, får Silverstep data fra GPS løsningen til GSGroup. Med denne signeringen vil den svært bransjetilpassede og moderne skytjenesten være i bruk i den daglige driften hos mer 80 selskaper i Norge, Sverige og Danmark. Trykk på denne linken hvis du vil se hvilke kunder som bruker Silverstep.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA