Norsk Saneringsservice satser på Onlet

Norsk Saneringsservice AS ble etablert i 2012, og har siden da revet, mudret, ryddet og sortert – med stort fokus på miljøet og sikkerhet.

Fra den sydligste spissen av vårt langstrakte land, til det høyeste nord, har selskapet gått løs på alt som kan rives og saneres, med stor presisjon og en sorteringsgrad de kan være stolte av.

Norsk Saneringsservice inngår i NRC Group ASA som eier tilsvarende selskaper i Finland og Sverige. Det er med stor grad av stolthet vi registrerer at ytterligere en betydelig norsk entreprenør velger Onlet som system for logistikk og internleie av fellesutstyr til prosjektene. Partene har signert en relativt omfattende avtale med et betydelig potensiale for utvidelser.

Onlet-teamet ser frem til oppstart og innfasing fra midten av august.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA