Om oss


Intershare har gjennom to tiår utviklet og levert anerkjente og etterspurte IT-systemer for utleiebransjen. Selskapet eies 100% av de ansatte og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand.

I tillegg til å tilby bransjestilpassede utleieløsninger, tilbys også konsulentbistand, opplæring, driftstjenester, webløsninger, integrasjon til 3. partløsninger og systemforvaltning.

Våre ansatte har lang og relevant erfaring fra utleiebransjen og har i løpet av disse årene opparbeidet seg en unik bransjeforståelse. Alle ressurser er dedikert problemstillinger knyttet til effektivisering av kundenes daglige virksomhetsprosesser.

Intershare har gjennom langsiktighet, bruk av fremtidsrettet teknologi og målrettet satsning, opparbeidet seg en stor og stabil kundeportefølje i hele Skandinavia.


Support

Sentralbord og supportsenter er tilgjengelig alle ordinære norske virkedager, fra klokken 08.00 – 16.00, bortsett fra juli måned hvor åpningstiden er fra 09:00 til 15:00. Julaften og Nyttårsaften holdes stengt. Ved telefonhenvendelser til supportsenteret, vennligst ha din TeamviewerID og passord klart før du ringer.


Konsulent

 • Testing
 • Brukerkurs
 • Installasjon og oppsett av system i driftsmiljø (Onlet driftes hos Intershare)
 • Assistanse ved igangsetting
 • Analyseoppdrag
 • Kundetilpasning av utleieløsningene
 • Integrasjonsprosjekter


Sentral-drift

Et økende antall utleiebedrifter velger å outsource drift av programvare. Intershare tilbyr sentral drift fra profesjonelt driftssenter i Kristiansand. Fordelen ved å plassere din løsning i vårt driftsmiljø er blant annet:

 • Forutsigbare IT kostnader
 • Backup flere ganger om dagen
 • Trygg og profesjonell drift
 • Optimal tilgjengelighet, med pålogging fra pc med internettilgang
 • Mindre behov for eksterne konsulenter
 • Automatisk oppdatering av nye programversjoner
 • Mindre problemer ved brann, tyveri, sabotasje m.m.
 • Mer tid til å fokusere på egne produkter og tjenester

* Onlet leveres som en SaaS tjeneste hvor datadrift, lisens, support og feilretting er inkludert i månedsbeløpet.


Integritet og sikring

Integritet og sikring av kundedata/-opplysninger er noe som har høy prioritet i Intershare. Alle ansatte er underlagt taushetsplikt og det signeres egne avtaler i forhold til dette ved ansettelse. Tausheten omfatter både opplysninger som finnes i dataregistre som Intershare AS har forvaltningsansvar for, informasjon om Intershare AS, kunder og andre forretningsforbindelser.

Taushetserklæringen er bindende for så vel den tiden arbeidsforholdet varer som etter avsluttet arbeidsforhold.

ANSATTE


 • Morten Vatneli

  Site manager


 • Roy Støylen

  Senior business developer


 • Jørgen Uleberg

  Sales manager


 • Mariann Sundstøl

  Senior customer consultant


 • Hilde H. Grimstveit

  Senior customer consultant


 • Marianne S. Johannessen

  Senior customer consultant


 • Jahn Sivert Brodersen

  Customer consultant


 • Amar Muminagic

  Customer consultant


 • Eirik Moen

  Chief technical officer


 • Erik Brunborg

  Senior developer


 • Tom T. Torgersen

  Senior developer


 • Helge Stahl

  Senior developer


 • Fredrik Bendiksen

  Developer


 • Brynjar Blomvik

  Developer


 • Thomas Leggett

  Senior developer

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA