Spennende ny Onlet-versjon lansert

Den siste Onlet-lanseringen inneholder flere omfattende og nyttige funksjoner som har vært etterspurt av eksisterende og potensielle kunder i både Norge, Danmark og Sverige. Noen av dem nevnes her.

I november-versjonen er det innført valutahåndtering med eget valutaregister som fortløpende kan oppdateres med kurser fra Norges Bank. All rapportering gjøres fortsatt i lokal valuta, mens salgsdokumenter utstedes i kundens foretrukne valuta. Det er mulig å benytte egne valutakonti og egen IBAN når det faktureres i valuta.

Fakturamodulen kan nå, om ønskelig, distribuere elektroniske faktura til kunder i andre europeiske land, via nytt e-faktura-format. Dersom dette er interessant for dere, ta kontakt med Intershare support for aktivering av denne tjenesten.

For alle dere som benytter rabattmalene i Onlet, er det innført funksjonalitet for effektiv duplisering av rabattmaler.

Tilgangsmalregisteret er forbedret og GPS-modulen kan nå kommunisere med TrackUnit’s nye API for håndtering av deres nye KIN-brikker.

Onlet-teamet håper de nye funksjonene vil effektivisere hverdagen ytterligere.

Mer informasjon om nyhetene får du ved å kontakte oss på support (+47) 380 90 000 eller support@intershare.no 

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA