Tilbud om tilkudd – IFU-prosjekt, fase II

I starten av mai 2012 søkte Intershare igjen om støtte fra Innovasjon Norge til ferdigstilling av Silverstep Basic, fase 2. Innovasjon Norge har stor tro på oss som leverandørbedrift og prosjekteier, noe som nå har resultert i et positivt svar på søknaden. Samtidig er vi svært fornøyd med at Saferoad AS fortsatt ønsker å være vår kundebedrift/pilot i prosjektet.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA