Wincar Sjekk Inn App er lansert

De første kundene på Wincar Sjekk Inn App melder om betydelig effektivisering av prosessene for innsjekk.

Med  smart-telefon og Wincar Sjekk Inn App har klargjørerne full oversikt over dagens returer

 • Dagens returerer
 • Forsinkede returer
 • Utleverte langtidsavtaler
 • Akitve innsjekk (påbegynte innsjekk som ikke er ferdigstilt)
 • Biler som skal klargjøres

Ved retur kan klargjørerne effektiv registrere nøkkelinformasjon i App’en som omgående vises i Wincar.

 • Returtidspunkt
 • Kilomenterstand
 • Drivstoff (full/antall liter)
 • Produktretur (mottakskontroll av barnesete, lastestropper, sekketralle osv)
 • Sjekkliste (egendefinert sjekkliste tilpasset pr. bilgruppe)
 • Skaderegistrering (vises i Wincars skadelogg)
 • Sjekk Inn  merknad (melding til utleiekontoret)
 • Bilder (vises i kjøretøyregisteret)
 • Melde bilen klargjort

Ta kontakt med salgsavdelingen for mer informasjon eller demo av løsningen.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA