Wincar Sjekk Inn App er lansert

Med  smart-telefon og Wincar Sjekk Inn App har klargjørerne full oversikt over dagens returer

 • Dagens returerer
 • Forsinkede returer
 • Utleverte langtidsavtaler
 • Akitve innsjekk (påbegynte innsjekk som ikke er ferdigstilt)
 • Biler som skal klargjøres

Ved retur kan klargjørerne effektiv registrere nøkkelinformasjon i App’en som omgående vises i Wincar.

 • Returtidspunkt
 • Kilomenterstand
 • Drivstoff (full/antall liter)
 • Produktretur (mottakskontroll av barnesete, lastestropper, sekketralle osv)
 • Sjekkliste (egendefinert sjekkliste tilpasset pr. bilgruppe)
 • Skaderegistrering (vises i Wincars skadelogg)
 • Sjekk Inn  merknad (melding til utleiekontoret)
 • Bilder (vises i kjøretøyregisteret)
 • Melde bilen klargjort

Ta kontakt med salgsavdelingen for mer informasjon eller demo av løsningen.

Wincar-lisens til Mariestad

2Wheelracing  gjennom selskapet 2WR AB jobber med motorsykler, atv og dekk. I tillegg skal det nå tilbys bilutleie gjennom Hyrbilsdepån’s nye kontor i Mariestad. Vi takker for tillitten og ønsker lykke til med satsningen.

Intershare er solgt til Infobric Group

Intershare har gjennom to tiår utviklet og levert anerkjente og etterspurte IT-systemer for utleiebransjen, og er med Onlet og Wincar markedsleder i sitt forretningssegment. I en tid med økende fokus på digitalisering og optimalisering av arbeidsprosesser, har eierne av Intershare sett behovet for konsolidering og nytten av å bli en del av en større og sterkere enhet. Nå, etter å ha blitt kjøpt av Infobric, får selskapet en ledende rolle i et nyopprettet forretningsområde for digitalisering av utleiebransjen i Norden og videre i en internasjonaliseringsprosess.

Det nye forretningsområdet vil muliggjøre et utleiesystem fullt integrert med kundens maskiner og utstyr. Infobric sine systemer er oversiktlige og brukervennlige og betjenes via Ease-app, en app som allerede i dag brukes av over 300 000 personer i byggebransjen. Dette skaper spennende muligheter fremover knyttet til Infobrics unike tilbud på byggeplasser i Norden og Storbritannia.

«Denne investeringen er en viktig milepæl for Infobric Group, som har en lang historie i samarbeide med utleiebransjen. Med oppkjøpet av Intershare, Hyrma og Winhyra utvides dette samarbeidet ytterligere. I kombinasjon med våre eksisterende tilbud skaper vi nå Europas beste forretningssystem for maskinutleieselskaper i byggebransjen».
Dan Friberg, President og CEO Infobric Group

«Alle ansatte og tidligere eiere forblir i selskapet, og vi har store forventninger til mulighetene som ligger foran oss. Vi skal fortsette å lage effektive integrasjoner til ulike 3. parts løsninger og vi skal jobbe sammen med våre nye kolleger i Infobric for at våre kunder skal bli de mest effektive digitale aktørene i utleie- og bygg & anleggsbransjen».
Jan Erik Norli, CEO Intershare

Mer informasjon om Infobric Group finner du på infobric.com. Mer informasjon om Intershare finner du på intershare.no.
Ytterligere spørsmål kan rettes til CEO Jan Erik Norli (+47 908 67690) / jan.erik.norli@intershare.no

Om Inforbric Group                                                                                                                  
Infobric Group er en nordisk digitaliseringspartner for bærekraftig samfunnsbygging. Konsernet leverer en verktøykasse med nøkkelferdige tjenester som er klare til å integreres i våre kunders digitale økosystemer. Infobrics misjon er å skape sosialt bærekraftige og ressurseffektive arbeidsplasser, hvor tjenestene vi leverer gjør arbeidet tryggere og enklere for hundretusenvis av mennesker hver dag. Infobric eies av Summa Equity, som investerer i løsninger på globale utfordringer innen bærekraft.

Pluss Truck har signert for Onlet

Pluss Truck Sales & Rental sikrer topp materiell uten å binde opp kapital med den risikoen det medfører. Med fast døgn- eller månedsbeløp er du sikret forutsigbare kostnader skreddersydd til behovet. Selskapets leietilbud omfatter:

 • Trekkvogner
 • Krokbiler
 • Hengere
 • Kranbiler
 • Containerbiler
 • Skapbiler
 • Dumpere

Med Onlet som utleiesystem og den svært effektive bompasseringsmodulen vil Pluss Truck Sales & Rental ha de aller beste forutsetningene for å drive effektiv utleie i tiden fremover. Fakturabilag og kundefordringer overføres til Visma Global for betalingsoppfølging og reskontro. Onlet teamet takker for tilliten og ser frem til å starte samarbeidet.

Rental Group ekspanderer i Sverige

Med over 750 maskiner mellom 25 og 110 tonn har Rental Group Nordens største flåte av tunge anleggsmaskiner og tunnelutstyr. Konsernet er også markedets største leverandør av elektriske anleggsmaskiner. Rental Group er etablert i Sverige og Norge og kan levere komplette løsninger for alle typer byggeprosjekter. Med satsningen på Onlet også i Sverige, får konsernet utnyttet den etablerte samhandlingen med Business Central og andre systemer. Onlet teamet takker for tillitten og ser frem til å jobbe med RG Machine Rental AB.

Entreprenørselskapet Bjelland gikk for Onlet

Bjelland fokuserer på verdiskapning, engasjement, eierskap og gjennomføringskraft i prosjektene sine. Selskapet sier selv på sine hjemmesider at de på best mulig måte skal bidra til at neste generasjon ikke har mer begrensinger en nåværende generasjon. Med Onlet som internleiesystem vil selskapet ha de beste forutsetninger for å benytte eget utstyr både effektivt og bærekraftig i prosjektene. Ved oppstart inngår samspill med Visma Global og posisjonsdata fra GPS leverandør.

Trafikkdrift starter med Onlet

Trafikkdrift er totalleverandør av tjenester og produkter for arbeid i trafikkerte miljøer. Den overordnede målsetningen er å tilby kostnadseffektive løsninger som sikrer trygg og rasjonell drift. Onlet vil ivareta logistikk, ordrebehandling og faktureringen av skilt og utstyr på utleie.  Oversikt over hvilke andre i denne bransjen som benytter Onlet som utleiesystem, finner du på denne linken.

Offshore Rental & Support starter med Onlet

Offshore Rental & Support leverer et bredt spekter av utstyr til industrien – offshore så vel som onshore operasjoner. Hydrauliske kraftaggregater, slop/holdetanker med røreverk og dampspiral, hydrauliske og luftdrevne pumper, væskemanifolder og slanger er noe av utstyret som tilbys kundene. Selskapet har også betydelig erfaring med vedlikehold på utstyr som brukes under brønnintervensjon og brønntesting som portventiler, strupemanifold, overflatestrømningshode og fleksible slanger. I tillegg leveres utstyrsservice og intern trykktesting.

Teamet har lang erfaring fra brønntesting, brønnintervensjon og kveilrør som planleggee i nært samarbeid med kundene for å oppnå best mulige løsninger for prosjektene. Kundene som betjenes befinner seg i Norge, Storbritannia, Danmark og Nederland.

Med valget av Onlet som utleiesystem, får selskapet de beste forutsetninger for å holde oversikt over leieproduktene og oppfølgingen av disse. Allerede fra starten av inngår Onlets integrerte vedlikeholdsmodul og Onlets moduler for leveranse og mottak. Vi ser frem til å jobbe med dette spennende selskapet.

IKM Subsea har signert for Onlet

IKM Subsea er en uavhengig ROV og subsea operatør. Selskapet er den i bransjen med lengst erfaring og var den første operatøren som demonstrerte en vellykket merittliste innen utvikling og bruk av elektriske WROV-er. Denne erfaringen har vært grunnleggende for å plassere IKM Subsea i forkant i ROV-bransjen. Med rundt 250 ansatte og mer enn 25 ROV-systemer er vi i dag en av de ledende ROV-operatørene i verden. Selskapets mål er økt operasjonell effektivitet, reduserte kostnader og karbonavtrykk.

Med anskaffelsen av Onlet som kvalitetssikringssystem for utleievirksomheten får selskapet full oversikt over leieproduktene, utleieordrene, faktureringen og sjekklister ved leveranse og mottak. IKM Subsea starter med vedlikeholdsmodulen og Onlets App’er for mottak og leveranse fra første dag.

Vi takker for tillitten og ser frem til å jobbe med enda et selskap fra offshorebransjen.

Albjerk Bilutleie starter med Wincar

Albjerk Bilutleie starter med Wincar som administrasjonssystem for bilutleievirksomheten. Ved oppstart skal det være samhandling med Tripletex økonomisystem og bompasseringer fra Fremtind Service. Det planlegges for aktivering av Wincars webbookingsløsning så snart som mulig etter innfasing av basisfunksjonaliteten i Wincar.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: info@infobric.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA